Bioresonanca
Eko alternativa d.o.o.
Triglavska cesta 10
4240 Radovljica

D.Š.: 89628284

T: 041 591 949
F: 059 159 230

iztok.prezelj@telemach.net

Holimed seminarbook
Ekoalternativa

Bioresonanca


Bioresonanca temelji na predpostavki, da je človeško telo sistem nihanj in polj, ki odražajo njegovo vitalnost in so v pomoč pri usklajevanju energetskih procesov. Pristop se osredotoča na nihanje molekularnih in atomskih gradnikov našega telesa, kjer se domnevno shranjujejo biološke informacije. Te informacije najdemo v vodi, ki sestavlja vezivno tkivo (matrika). Profesor Popp, Marco Bischof, in drugi, zagovarjajo, da te informacije komunicirajo z biofotoni iz celičnega jedra. Obstaja več drugih teorij in hipotez o osnovnih načelih bioresonance, dr. Morell pa je bil tisti, ki je leta 1970 naključno prišel do odločilnega odkritja: ugotovil je, da nihanja lahko ugotavljamo preko elektromagnetnih pojavov v človeškem telesu.

Nihanja lahko elektronsko obdelamo (npr. filtriramo, oslabimo ali ojačimo) in nato pošljemo nazaj v telo, da se električna prevodnost akupunkturnih točk normalizira.

Večina bioresonančnih naprav, ki pripadajo prejšnji generaciji in ki so danes še vedno v prodaji, ima frekvenčni razpon le od približno 10 do 180.000 Hz * – včasih tudi le do 100.000 Hz. Poleg tega večina od njih nima tehnologije pasovnega filtra, zato te naprave vsebujejo le preproste visoko ali nizko- frekvenčne filtre iz zgodnjih dni bioresonančne tehnologije.
Raziskave so potrdile, da je frekvenčni razpon starejših naprav preveč ozek, zato so od leta 1994 na voljo tudi naprave z boljšimi selektivnimi pasovnimi filtri, ki zajemajo frekvenčno območje od približno 3 Hz do 400.000 Hz.
Po izvedbi številnih testiranj, so pri bioresonančnih napravah razširili frekvenčni obseg nihanja celo od 0 Hz (enosmerni tok) do 500.000 Hz.
V zadnjem času je več testov pokazalo, da se z razširitvijo frekvenčnega območja, ki sega od približno 500–650 kHz in 800–1, 000 kHz (1 megaherc) izrazito pospeši proces normalizacije EAV (elektroakupunktura po Dr. Voll-u). Zato nekatere naprave danes zajemajo območje od 0 Hz do 1.000.000 Hz.

Pasovni filtri ** sodobnih naprav so visoko selektivni, to pomeni da delujejo z ozko pasovno širino po celotnem frekvenčnem spektru.
Nekatere naprave vključujejo poseben avtomatski način delovanja. Naprava je tako še posebej enostavna za uporabo, zato je neroden in zamuden način uporabe stvar preteklosti. Uporaba kompleksnih parametrov pri izbiri avtomatskega načina delovanja omogoča izbiro frekvenčnega spektra in ustrezne ojačitve. Večdimenzionalno skeniranje energetskega odziva klienta vodi zelo hitro do normalizacije EAV merjenj.

*Hz je znanstveno kratica za Hertz = enota za število ciklov na sekundo.
** Pasovni filter je filter, ki blokira skoraj vse, razen tistega bolj ali manj ozkega frekvenčnega območja, ki ga želimo. Lahko ga primerjamo z barvnim objektivom, ki omogoča da skozenj preide samo svetloba ene barve.

Elektroakupunktura po Dr Voll-u (EAV)


Kratica za elektroakupunkturo po dr Voll-u je EAV in izhaja iz raziskav, ki jih je opravil dr.Voll. Ugotovil je, da je električna upornost akupunkturnih točk bistveno drugačna v primerjavi z drugo površino kože. Ta razlika je znana kot plato učinek. Za razliko od ostale kože se na akupunkturni točki upornost le minimalno spreminja v odvisnosti od jakosti pritiska senzorja. To omogoča enostavno razlikovanje med merjenjem akupunkturnih točk in drugih površin kože.

EAV vrednosti beležimo na lestvici od 0 do 100, s tem da je t.i. normalni rezultat določen pri vrednosti 50. Ta lestvica temelji na spremembi dejanske izmerjene vrednosti. Ta sprememba je podlaga za vse EAV analize, EAV instrumenti pa so natančno kalibrirani glede na to funkcijo. Kalibracijo je enostavno preveriti.

EAV izmerjena vrednost akupunkturne točke je lahko "hiperaktivna," "umirjena" ali "izčrpana." Več o tem lahko izveste v literaturi (seminar book). Energijska neravnovesja zato pomenijo visoko ali nizko izmerjeno vrednost ali pa le-ta upada, kar imenujemo padanje merilnega kazalca.

Neverjeten fenomen je bilo odkritje, da se električni upor na akupunkturnih točkah (npr. na začetnih akupunkturnih točkah meridijana na rokah in nogah) spremeni takoj, ko klient pride v neposredni ali posredni stik z ustreznim vzorcem. Tudi brez neposrednega stika med stranko in "primernim" testnim vzorcem (tj, vzorec v zaprti stekleni steklenički), se izmerjena vrednost EAV na akupunkturni točki spremeni skoraj takoj, ko pride do interakcije. Vse, kar je potrebno storiti je, da testni vzorec položimo v testni lonček, ki je preko kabla povezan s klientom. Razloge za ta pojav še raziskujejo.

Delo z EAV po dr. Voll-u vodi uporabnika v naslednje sklepanje: Če lahko testni vzorec normalizira neuravnoteženo akupunkturno točko na vrednost 50, to pomeni, da le-ta lahko energijsko neravnovesje tudi popravi. Ta postopek se imenuje resonančni test z elektroakupunkturo po dr. Vollu.

Najlažje opravimo elektroakupunkturno meritev na tako imenovanih "končnih akupunkturnih točkah" na rokah in nogah. So preproste za merjenje, najdemo pa jih enostavno.

Razvrstitev večine meridijanov posameznih organov ali skupin organov izhaja iz tradicionalne kitajske medicine (TKM). Druge temeljijo na empiričnih preskusih dr. Voll-a in njegovih privržencev. Razvrstitev meridijanov po TKM še ni znanstveno in medicinsko potrjena. Zato jo lahko razlagamo le hipotetično v energetskem smislu. Neverjetno je, da vendarle testne snovi pogosto ustrezajo strukturam povezanim z meridijani.
Pravni poduk:
Bioresonanca in elektroakupunktura po dr.Voll-u sta znanstveno sporna pristopa, ki nista uradno priznana v medicini.
Zato je vsa patološka stanja vedno potrebno zdraviti z metodami klasične medicine.